Xây dựng nông thôn mới

Vĩnh Khê trồng gần 250 héc ta cao su tiểu điền


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 05/08/2019 4:53:55 CH

Mặc dù chịu tác động của nhiều yếu tố khách quan, nhất là giá cả thị trường và thiên tai nhưng xã Vĩnh Khê, huyện Vĩnh Linh vẫn duy trì được diện tích cây cao su tiểu điền và đang tiếp tục được mở rộng với gần 250 hécta.

Vĩnh Khê là 1 trong 3 xã miền núi thuộc diện đặc biệt khó khăn ở huyện Vĩnh Linh. Để nâng cao thu nhập cho các hộ gia đình mà đồng bào người dân tộc Vân Kiều là chủ yếu, huyện Vĩnh Linh đã có nhiều chính sách hỗ trợ xã Vĩnh Khê phát triển kinh tế vùng gò đồi, động viên bà con nhân dân mạnh dạn xóa bỏ vườn tạp năng suất thấp sang áp dụng các mô hình phù hợp cho hiệu quả kinh tế cao. Trong đó cây cao su tiểu điền là hướng phát triển kinh tế mũi nhọn được nhiều hộ gia đình lựa chọn.

Thời gian qua, năng suất cũng như sản lượng mũ cao su của huyện Vĩnh Linh nói chung, xã Vĩnh Khê nói riêng bị ảnh hưởng bởi các trận thiên tai diễn ra liên tục. Bên cạnh đó, đầu ra cho sản phẩm của cây cao su cũng gặp nhiều khó khăn do tác động của thị trường bên ngoài. Tuy nhiên, so với các loại cây trồng khác thì hiệu quả kinh tế của cây cao su tiểu điền vẫn cao hơn hẵn. Để cây cao su mang lại hiệu quả kinh tế bền vững, chính quyền địa phương đã có sự phối hợp tích cực với các cơ quan, ban ngành để hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị, các hộ gia đình trong quy hoạch trồng cây cao su. Trong đó đặc biệt chú trọng đến khâu lựa chọn ngồn giống, cách trồng, chăm sóc và bảo vệ diện tích cây cao su trước các trận thiên tai, dịch bệnh. Do vậy đến nay diện tích cây cao su tiểu điền ở xã Vĩnh Khê vẫn được duy trì và tiếp tục mở rộng với gần 250 hécta.

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
Copyright 2022 by Cổng thông tin điện tử xã Vĩnh Khê