Xây dựng nông thôn mới
Vĩnh Khê trồng gần 250 héc ta cao su tiểu điền

Vĩnh Khê trồng gần 250 héc ta cao su tiểu điền

Mặc dù chịu tác động của nhiều yếu tố khách quan, nhất là giá cả thị trường và thiên tai nhưng xã Vĩnh Khê, huyện Vĩnh Linh vẫn duy trì được diện tích cây cao su tiểu điền và đang tiếp tục được mở rộng với gần 250 hécta.
Đổi thay ở xã miền núi Vĩnh Khê

Đổi thay ở xã miền núi Vĩnh Khê

(QT) - Được sự giúp đỡ của Đảng, Nhà nước, các cấp chính quyền và bằng nội lực vươn lên, đến nay nền kinh tế của xã miền núi Vĩnh Khê (Vĩnh Linh) đã có bước chuyển biến quan trọng, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao, nhiều hủ tục đã được xóa bỏ. Vĩnh Khê đang dần vươn lên, xây dựng cuộc sống ổn định, ấm no.
Nỗ lực xây dựng nông thôn mới ở Vĩnh Khê

Nỗ lực xây dựng nông thôn mới ở Vĩnh Khê

(QT) - Vĩnh Khê là một trong 3 xã miền núi của huyện Vĩnh Linh. Toàn xã có diện tích tự nhiên 2.657ha, 293 hộ với 1.057 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Vân Kiều. Những năm qua, xã Vĩnh Khê đã có nhiều cố gắng trong việc huy động nguồn lực từ các chương trình, dự án, người dân và cộng đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao đời sống của người dân địa phương. Năm 2016. Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới (NTM) huyện Vĩnh Linh đã chọn xã Vĩnh Khê làm điểm xây dựng NTM ở khu vực miền núi.
Tin đã đưa
Trang:
   
Copyright 2022 by Cổng thông tin điện tử xã Vĩnh Khê